Cinema Paradiso

Cinema Paradiso

Hollywood 2021 sẽ như thế nào?

Cinema Paradiso 30/12/2020

Hollywood 2021 sẽ như thế nào?

Có thể tạo ra bất kỳ kịch bản nào với những ý tưởng quái dị nhất nhưng những gì đang xảy ra là điều ...

No Country For Old Men: cuộc đối thoại giữa ba loại trật tự trong lòng nước Mỹ

Cinema Paradiso 07/12/2020

No Country For Old Men: cuộc đối thoại giữa ba loại trật tự trong lòng nước Mỹ

Nhiều bài review bằng tiếng Việt đã xem Anton Chigurh như một nhân vật thuần túy điên loạn, bị chi ...

Hollywood đang viết cáo phó cho chính họ?

Cinema Paradiso 29/11/2020

Hollywood đang viết cáo phó cho chính họ?

“Hollywood giống như Ai Cập: đầy những kim tự tháp đổ nát. Nó sẽ không bao giờ quay trở lại. Nó sẽ ...