The Learning Network

The Learning Network

Một số sai sót trong sách “Thành ngữ bằng tranh” (Kỳ 2)

The Learning Network 28/04/2021

Một số sai sót trong sách “Thành ngữ bằng tranh” (Kỳ 2)

Một số sai sót trong sách “Thành ngữ bằng tranh” (Kỳ 2) b – Hiểu sai nghĩa của từ và yếu tố Hán Việt ...

Một số sai sót trong sách “Thành ngữ bằng tranh” (Kỳ 1)

The Learning Network 28/04/2021

Một số sai sót trong sách “Thành ngữ bằng tranh” (Kỳ 1)

Một số sai sót trong sách “Thành ngữ bằng tranh” (Kỳ 1) Sách “ Thành ngữ bằng tranh ” (Biên soạn: ...

Từ “túi đom đóm” của Tàu đến “trứng đom đóm” của Ta

The Learning Network 10/04/2021

Từ “túi đom đóm” của Tàu đến “trứng đom đóm” của Ta

Đời Tấn (晉) có người học trò tên là Xa Dận (車胤), tự Vũ Tử (武子), thông minh dĩnh ngộ ham học, nhưng ...