China Close-Up

China Close-Up

Tập Cận Bình đối mặt những thực tế khó chịu

China Close-Up 01/06/2021

Tập Cận Bình đối mặt những thực tế khó chịu

Bên trong những giọng điệu đắc thắng là một xã hội manh mún. Độc đoán ý thức hệ không phải là hướng ...

Trung Quốc sẽ làm gì với lực lượng hải quân lớn nhất thế giới?

China Close-Up 16/03/2021

Trung Quốc sẽ làm gì với lực lượng hải quân lớn nhất thế giới?

Với Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc kể từ thời Mao Trạch Đông, hải quân là lực ...

Trung Quốc không phải là tên khổng lồ “vai năm tấc rộng, thân mười thước cao”

inSight 16/03/2021

Trung Quốc không phải là tên khổng lồ “vai năm tấc rộng, thân mười thước cao”

“Ten Feet Tall” là thuật từ ám chỉ người khổng lồ được mặc định đáng sợ và nguy hiểm và Trung Quốc ...