China Close-Up

China Close-Up

Trung Quốc sẽ làm gì với lực lượng hải quân lớn nhất thế giới?

China Close-Up 16/03/2021

Trung Quốc sẽ làm gì với lực lượng hải quân lớn nhất thế giới?

Với Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc kể từ thời Mao Trạch Đông, hải quân là lực ...

Trung Quốc không phải là tên khổng lồ “vai năm tấc rộng, thân mười thước cao”

inSight 16/03/2021

Trung Quốc không phải là tên khổng lồ “vai năm tấc rộng, thân mười thước cao”

“Ten Feet Tall” là thuật từ ám chỉ người khổng lồ được mặc định đáng sợ và nguy hiểm và Trung Quốc ...

Một thế giới mà Trung Quốc muốn

Tâm Điểm 05/01/2021

Một thế giới mà Trung Quốc muốn

Sức mạnh sẽ - và sẽ không - định hình lại tham vọng của Trung Quốc như thế nào LIỆU TRUNG QUỐC CÓ ...