Về theNewViet

2020-06-24 10:10:52

theNewViet là tờ báo được thiết kế với chủ trương cổ xúy giáo dục, hướng đến các giá trị nhân bản, truyền cảm hứng nhằm mang đến nguồn năng lượng sống tích cực. theNewViet hy vọng trở thành diễn đàn được sự ủng hộ và đóng góp chia sẻ ý kiến lẫn ý tưởng, đặc biệt các bạn trẻ, nhằm có thể cùng nhau chung tay kiến dựng một tương lai tươi mới và tốt đẹp.

NGƯỜI SÁNG LẬP-TỔNG BIÊN TẬP

Mạnh Kim

 

Đăng ký nhận bản tin