Về theNewViet

2020-06-24 10:10:52

theNewViet là tờ báo được thiết kế với chủ trương cổ xúy giáo dục, hướng đến các giá trị nhân bản, truyền cảm hứng nhằm mang đến nguồn năng lượng sống tích cực, cũng như gợi mở tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề thiết thực gần gũi với đời sống. theNewViet hy vọng trở thành diễn đàn được sự ủng hộ và đóng góp chia sẻ ý kiến lẫn ý tưởng, đặc biệt các bạn trẻ, nhằm có thể cùng nhau chung tay kiến dựng một tương lai tươi mới và tốt đẹp.

CỐ VẤN CHUYÊN MÔN: TS báo chí Nguyễn Đức An; TS triết Nguyễn Lương Hải Khôi; TS. tâm lý Nguyễn Cao Minh (Viện Tâm lý học Việt Nam); Ông Nguyễn Trung Kiên (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam đương đại); Giảng viên Trần Đình Dũng; Nhạc sĩ Tuấn Khanh; Nhà phê bình điện ảnh Châu Quang Phước.

NGƯỜI SÁNG LẬP-TỔNG BIÊN TẬP: Mạnh Kim

VỚI SỰ CỘNG TÁC: Hiếu Chân (Mỹ), Nghĩa Bùi (Mỹ), Bảo Khôi (Mỹ), Nhã Duy (Mỹ), Lâm Vân An (Mỹ), Thanh Nhàn (Mỹ), Thúy Hà (Mỹ), Lương Tạ (Mỹ), Phan Hoàng My (Canada), Cố Sự Quán (Úc), Phạm Nguyễn Thiện Nhân (Anh), Phạm Minh (Việt Nam), Tuấn Lalarme (Việt Nam), P. Nguyễn Dũng (Việt Nam), Nguyễn Duy Khang (Việt Nam), Trần Ngân Hà (Việt Nam), Lưu Hương (Việt Nam), Hoàng Tuấn Công (Việt Nam), Huỳnh Chí Viễn (Việt Nam)... 

Đăng ký nhận bản tin