Họ Làm Thế Nào

Họ Làm Thế Nào

Pierre Cardin 1922-2020: Ông hoàng thiết kế và ông vua thương hiệu

Họ Làm Thế Nào 30/12/2020

Pierre Cardin 1922-2020: Ông hoàng thiết kế và ông vua thương hiệu

Pierre Cardin, nhà thiết kế Pháp nổi tiếng, vừa qua đời ngày 29-12-2020, ở tuổi 98. Tên của ông được ...

Bà Jill Biden

Họ Làm Thế Nào 10/11/2020

Bà Jill Biden

Nổi tiếng là một “bà giáo” mê đi dạy và suốt đời tận tụy với sự nghiệp giáo dục, nếu chính thức trở ...

Lee Kun-hee, 1942-2020: Đập nát để xây lại!

Họ Làm Thế Nào 25/10/2020

Lee Kun-hee, 1942-2020: Đập nát để xây lại!

Được xem là một trong những huyền thoại lịch sử doanh nhân châu Á, Lee Kun-hee đã xây dựng nên đế ...